Plataforma C1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Education admin 0

Plataforma C1

GAME INFO
trabalho de faculdade da universidade positivo da matéria de localização e produção. Ustaša - Hrvatska revolucionarna organizacija bila je hrvatski totalitarni nacionalistički pokret koji se borio protiv srpskog centralizma i hegemonije u Jugoslaviji Cilj pokreta je bio uspostaviti neovisnu Hrvatsku svim sredstvima, uključujući i primjenom terora i nasilja.

bnr
PLAY NOW!
DO YOU LIKE THIS GAME?

Embed this game